Villkor för Sweden Sport Academys Sport Camps

Beställaren, (Du) och arrangören (SSA – Sweden Sports Academy, Einar Sports AB) ingår följande avtal om villor vid bokning av plats till Sweden Sport Academys Sport Camps.Anmälan är bindande fram till avbokning sker. Det är målsmannens ansvar att meddela eventuella önskemål i god tid samt om deltagaren inte kan medverka på lägret och således vill avboka platsen.

Avbokningsregler
Avbokning görs i första hand på mina sidor https://ssa.zoezi.se/ inloggningsuppgifterna kan även fås genom att klicka på ”Glömt lösenord” på sidan ovan. I andra hand kan du ringa till vårt kontor, 010 – 330 30 35.
Vi tar inte emot avbokningar till lägrets tränare.Fram till villkor 1 är avbokning kostnadsfritt för kundenVillkor 1: Är det mindre än 6 månader innan start tillåts avbokning för 195 krVillkor 2: Är det mindre än 3 månader innan start tillåts avbokning för 795 krVillkor 3: Är det mindre än 1 veckor innan start tillåts avbokning för 100 % av kursprisetUnder lägret: Avbokning på grund av skada/sjukdom under lägret kan endast göras mot uppvisande av läkarintyg, då betalar du 795 kr och den del av lägeravgiften som motsvarar din närvaro på lägret.Ångerrätt 14 dagar gäller inte då bokningen avser ett idrottsevenemang som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod.

Fakturering
Du kan välja att betala med Swish direkt i anmälan eller välja faktura via e-post. Vid e-postfaktura tillkommer en fakturaavgift på 39 kr.Vid avbokning och redan inbetald avgift återbetalas hela eller en del av beloppet, se regler för avbokning ovan.  Påminnelse skickas på samtliga obetalda fakturor och en påminnelseavgift på 60 kr läggs till per påminnelse.

Hemsida och e-post
Sweden Sport Academy kommunicerar i de flesta fall genom e-post och hemsidan www.swedensportacademy.com. Det är varje målsmans ansvar att uppgiven e-postadress kan ta emot e-post från Sweden Sport Academy samt att målsmannen ansvarar för  att hålla sig informerad om de meddelanden som sänds ut antingen via e-post eller hemsidan.

Försäkring
Under lägret är ditt barn särskilt försäkrat genom en olycksfallsförsäkring (Folksam K96) av Sweden Sport Academy.

Personuppgifter
När du har gjort en anmälan till Sweden Sport Academy sparas dina personuppgifter och du kan få erbjudanden om kommande aktiviteter. Hur dina uppgifter sparas och hanteras kan du läsa mer om här:https://einarsports.se/privacy-policy/

Foto och Film
Som målsman godkänner du att foton och filmklipp från lägren kan komma att användas på kanaler för Sweden Sport Academys sociala medier, hemsidan www.swedensportacademy.com samt i tryckt marknadsföringsmaterial.

Force majeure
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder.

Villkor för Einar Sports terminsaktiviteter


Beställaren, (Du) och arrangören (Einar Sports AB, 556718-9138) ingår härmed följande avtal om villkor för bokning av plats till Einar Sports kurs. Anmälan är bindande fram till sista avbokningsdatum enligt gällande avbokningsregler.

En anmälan är aldrig en intresseanmälan. Einar Sports förbehåller sig rätten att göra ändringar i ditt barns grupp vid behov. För att ingå ett avtal med Einar Sports måste du ha fyllt 18 år. För att medverka i vår verksamhet måste en anmälan vara upprättad via vårt anmälningsformulär. För barn i grupper ”med vuxen” gäller endast en deltagande vuxen per aktivitet. Du som vuxen deltar aktivt med ditt barn under alla pass. I grupper ”utan förälder” för barn som är över 5 år lämnar du som förälder hallen om inte speciella behov finns. Ledaren har rätt att be dig som förälder att stanna kvar om hen anser att barnet behöver stöttning. 

Avbokningsregler

Avbokningsregler godkändes vid anmälan och dessa finns även i bekräftelsemejl som skickas ut efter anmälan. Avbokning görs genom att du loggar in på vår medlemssida. Avbokning kan även ske skriftligt till kundtjänst info@einarsports.se. Avbokning är inte möjlig via gruppens ledare eller på grund av frånvaro. 

Kommunikation

Du ansvarar för att de person- och kontaktuppgifter som anges vid anmälan är korrekta och att de kan användas för kommunikation med Einar Sports.

Sjukdom och skada

Om du har tecknat Einar Sports avbeställningsskydd får du tillbaka kursavgiften (ej beloppet för avbeställningsskyddet eller ev. fakturaavgift) för resterande tillfällen av kursen om ditt barn blir sjukt eller skadad och inte kan fullfölja kursen. Enstaka sjukdomstillfällen ersätts ej.

Du måste kunna uppvisa ett läkarintyg som intygar att barnet inte kan delta under kursen. 

Avbeställningsskyddet måste ha tecknats före kursstart för att det ska vara giltigt. Ditt barn får inte ha en känd skada eller sjukdom sedan tidigare. För att använda dig av avbeställningsskyddet mailar du in alla uppgifter (inkl. läkarintyget) till info@einarsports.se  

Betalning och Fakturering

Du kan välja att betala din kurs med swish direkt i anmälan eller välja faktura via e-post. Vid e-postfaktura tillkommer en fakturaavgift på 39 kr. Påminnelser skickas för obetalda fakturor och en påminnelseavgift om 60 kr läggs till per påminnelse. Obetalda fakturor skickas till inkasso. En obetald faktura räknas inte som avbokning. 

Einar Sports ansvar för aktiviteterna

Einar Sports ansvarar för att terminens antal tillfällen anordnas. För de fall där något eller några tillfällen behöver ställas in förbehåller sig Einar Sports rätten att välja mellan att antingen förlänga terminen med ytterligare tillfälle(n), byta dag, tid eller lokal alternativt återbetala en del av terminsavgiften motsvarande det inställda tillfället. 

Synpunkter

Är du inte nöjd med vår verksamhet ansvarar du för att meddela detta omgående till: info@einarsports.se så att möjlighet till förändring kan ske. Önskan om kompensation kan inte göras efter avslutad kurs.

Sms och e-post

Einar Sports kommunicerar i de flesta fall genom e-post och sms. Det är varje målsmans ansvar att uppgiven e-postadress endast är tillgänglig för angiven målsman. E-postadressen ska kunna ta emot e-post från Einar Sports och målsmannen ansvarar för att hålla sig informerad om de meddelanden som sänds ut antingen via e-post eller hemsidan.

Försäkring

Einar Sports tecknar en olycksfallsförsäkring för alla anmälda deltagare. Einar Sports ansvar för personskador är begränsat till den försäkringsersättning som kan komma att utbetalas genom olycksfallsförsäkringen. Ditt barn är försäkrat när platsen är betald. Vänligen respektera att Inga oanmälda syskon får finnas i salen vid pågående aktivitet. 

Under terminsaktiviteter för e-sport gäller det ingen försäkring på grund av den låga olycksrisken kopplat till e-sport.

Personuppgifter

När du har gjort en anmälan till Einar Sports sparas dina personuppgifter och du kan få erbjudanden om kommande aktiviteter. Hur dina uppgifter sparas och hanteras kan du läsa mer om här: www.swedensportacademy.com/integritet

Foto och Film

Är inte tillåtet. 
Einar Sports har rätt att dokumentera verksamheten genom fotografering samt filmning. Skulle kund ej önska att en deltagare filmas eller fotograferas måste detta meddelas till Einar Sports. 

Force majeure

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid till exempel extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte då avtalet avser idrottsevenemang där näringsidkaren tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag eller tidsperiod och faller därför inte under distansavtalslagen. 

Åldersrekommendation e-sport

Terminsaktiviteterna kommer att innehålla spel med en åldersrekommendation upp till 12 år för samtliga deltagare.

Utrustning e-sport

För dig som bokat in dig på någon av våra e-sportkurser så har du ansvaret för att både hårdvara och mjukvara fungerar under passen. Einar Sports ansvar ligger i att arrangera och leda passen och det är kundens ansvar att se till så att utrustningen fungerar. Skulle tekniska problem uppstå gör våra ledare sitt bästa för att hjälpa till att lösa problemen.

Vi vill hälsa Dig och Ditt barn hjärtligt välkomna till våra terminsaktiviteter!